Wyniki konkursu plastycznego "Rzeźba Jesieni" 2023 - Janowski Ośrodek Kultury

Protokół Konkursu Plastycznego „Rzeźba Jesieni” 2023

 

Konkurs adresowany do mieszkańców Powiatu Janowskiego organizowany był przez Janowski Ośrodek Kultury.

Cele konkursu:

– uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę rękodzieła artystycznego,

– pobudzenie wyobraźni twórczej,

– promowanie uzdolnionych osób,

– stworzenie okazji do prezentacji własnej twórczości

Tematyką konkursu była praca tworzona na podstawie elementów natury krajobrazu jesiennego.

Do konkursu zgłoszono łącznie 26 prac, w tym 11 prac w kategorii I (6-9 lat) oraz 15 prac w kategorii II (10-15 lat).

Komisja w składzie: Andrzej Wojtan, Matylda Michałek, Sławomir Kaproń postanowiła przyznać poszczególne miejsca oraz nagrody na podstawie:  pomysłowości, wykorzystanej techniki, zgodności z tematyką konkursu oraz ogólnego wyrazu artystycznego.

Kategoria I (6-9 lat)

I miejsce – Lena Momot

II miejsce – Hanna Wielgus, Wiktor Widz

III miejsce – Alicja Tutka, Amelia Jędzura

Wyróżnienia: Dagmara Pietrzyk, Dawid Król

Kategoria II (10-15 lat)

I miejsce – Julia Walczak

II miejsce – Daniel Kryk

III miejsce – Wiktor Wrona, Małgorzata Jarmuł

Wyróżnienia: Krzysztof Magdziarz, Justyna Pytlak, Emilia Dziewa

Każdy z uczestników konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom. Dla uczestników konkursu zajmujących poszczególne miejsca oraz wyróżnienia przewidziane są nagrody. Prosimy wszystkie osoby biorące udział w konkursie o zgłoszenie się po odbiór nagród i dyplomów: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 14:00-21:00 (sala plastyczna – II piętro budynku JOK). Wyniki konkursu oraz zdjęcia wszystkich prac biorących udział w konkursie zostaną opublikowanie na stronie internetowej oraz profilu fb organizatora. Przewiduję się wystawę pokonkursową trwającą do końca grudnia bieżącego roku. Prace należy odebrać do końca stycznia 2024 roku.

Nagrody konkursowe zostały ufundowane przez Janowski Ośrodek Kultury.

 

 

Back to top