Konwersja Cyfrowa Domów Kultury - Janowski Ośrodek Kultury

Janowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w wysokości 174 tysięcy zł na zadanie: „Janowski Ośrodek Kultury w przestrzeni cyfrowej „.
Pieniądze pochodzą z programu grantowego
Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w lokalnych społecznościach.

Wnioskodawca planuje dzięki szkoleniom pracowników oraz zakupionym narzędziom cyfrowym poszerzyć ofertę edukacyjną oraz

umożliwić dotarcie z wydarzeniami kulturalnymi do szerszej grupy odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji projektu stworzymy innowacyjną na terenie powiatu pracownię plastyczno-informatyczną ze stanowiskiem do druku 3D oraz skanowania 3D.

Zakupimy firewall sprzętowy z VPN umożliwiający zdalny dostęp pracowników do zasobów cyfrowych. Całość modernizacji sieci

komputerowej uzupełnia serwer plików do archiwizacji materiałów cyfrowych, nagrań, zdjęć, skanów 3D – powstanie w ten sposób

cyfrowe archiwum społeczności Janowa Lubelskiego.

Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

logo Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

 

Back to top