Teatralny Przegląd Zespołów działających w Środowiskowych Domach Samopomocy i Warsztatach Terapii Zajęciowej. - Janowski Ośrodek Kultury

Dnia 14 czerwca 2023 roku w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się Teatralny Przegląd Zespołów działających w Środowiskowych Domach Samopomocy i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Organizatorem wydarzenia był Środowiskowy Dom Samopomocy W Janowie Lubelskim. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu: „ Otwarty Świat – szansa na rozwój i niezależność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  Celem spotkania było m. in.: prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów teatralnych, ukazanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako twórców kultury, inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej wśród Uczestników, a także integracja między ośrodkami. Przegląd był zwieńczeniem Warsztatów teatralno – muzycznych i filmowych, prowadzonych w naszym Ośrodku w ramach wspomnianego projektu. Mieliśmy zaszczyt gościć zespoły z: ŚDS z Prawna, Kraśnika, Końskowoli, „Mozaika” z Lublina, WTZ z Janowa Lubelskiego. Grupy zaprezentowały przepiękne inscenizacje.  Niektóre występy rozśmieszyły widza, inne wzruszyły, ale wszystkie, pobudziły do refleksji i zadumy.

Back to top