Scena Reduta - Janowski Ośrodek Kultury

To będzie wydarzenie niecodzienne i wyjątkowe. Już 28 października startuje Scena Reduta, czyli sieć scen partnerskich, na których prezentowane będą przedstawienia o największych wartościach artystycznych. Podstawą repertuaru Sceny Reduta będą spektakle Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Po raz pierwszy w historii Teatr Osterwy tak szeroko wychodzi do widzów z całej Lubelszczyzny! Żeby obejrzeć najlepsze spektakle nie trzeba będzie już jeździć do stolicy województwa. To aktorzy pojadą do Biłgoraja, Hrubieszowa, Janowa Lubelskiego, Krasnegostawu, Kraśnika, Łukowa, Parczewa, Tarnogrodu, Tomaszowa Lubelskiego, Włodawy i Zamościa żeby wystawić najwspanialsze przedstawienia w tamtejszych domach lub ośrodkach kultury. Celem dyrektora Teatru Redbada Klynstra-Komarnickiego jest budowanie wspólnej przestrzeni dla teatru wykorzystując potencjał istniejących scen na terenie Polski Wschodniej niwelując jednocześnie bariery dostępu do kultury. W Janowskim Ośrodku Kultury będziemy gościć aktorów z Teatru Osterwy-

23 listopada godz. 10.00 „ Śluby panieńskie”, 1 grudnia godz. 18.00 „Jeanne”. Cdn.

 

Back to top