Otwarty Powiatowy Turniej Szachowy poświęcony Ś. P. ks. kan. Piotra Kubicza - Janowski Ośrodek Kultury

W niedzielę 16-go czerwca br. w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się turniej szachowy poświęcony ś.p. ks. kan. Piotrowi Kubiczowi, który był wielkim miłośnikiem królewskiej gry. Od czasu objęcia stanowiska proboszcza parafii w Dzwoli w 2003 roku, uczestniczył we wszystkich turniejach szachowych organizowanych w Janowie Lubelskim. Ponadto brał też udział w mistrzostwach Polski duchowieństwa i innych turniejach w okolicznych miastach. Po przejściu na emeryturę w 2019 roku dużo czasu poświęcał na grę w szachy. Jego ulubionym powiedzeniem było „… przeciwko sobie nie podpowiadam…”. Ks. Piotr Kubicz zmarł 5-go grudnia 2023 roku w wieku 74 lat. Został pochowany w rodzinnej miejscowości w Wąchocku.
W turnieju wzięło udział 22 szachistów, głównie z powiatu janowskiego. W turnieju uczestniczyli również dwaj zawodnicy z Calgary – Kanady: 6-letni Dominic Borys i jego 13-letni brat Michał Borys.
Zwycięzcą turnieju został Krystian Dębczak z Janowa Lubelskiego. Następne miejsca zajęli: Adam Prystański, Michał Jednac – obydwaj z Janowa Lubelskiego, Paweł Litwiniec z Radzynia Podlaskiego, Miłosz Dębiec z Janowa Lubelskiego, który też zajął I-sze miejsce w kategorii 15-18 lat. Szóste miejsce zajął Franciszek Koczułap z Konstantowa, gmina Dzwola.
W kategorii 15-18 lat klasyfikacja była następująca: Dębiec Miłosz, Kulak Łukasz z Janowa, Dawid Woźniak i Filip Gajór obydwaj z Modliborzyc, Piotr Źródło z Janowa i Krzysztof Woźniak z Modliborzyc.
W kategorii 11-14 lat: Jakub Kondrat z Chrzanowa, Michał Borys z Calgary, Adrian Mucha z Janowa, Krzysztof Łukasik z Zofianki Górnej i Antoni Jarosz z Janowa.
W grupie 8-10 lat: Wojciech Kamiński z Węglisk, Łukasz Pieniążek z Wierzchowisk.
W grupie najmłodszej do 7 lat startował tylko Dominic Borys z Calgary.
Jedyną kobietą była Natalia Jargieło z Janowa Lubelskiego.
Sponsorem głównym turnieju była Firma Stal-Tech, Jacek Sieciechowicz z Łążka Ordynackiego, jak i również Robert Niedziałek z Lublina.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody, a młodzież do 18 lat dodatkowo medale.
Organizator turnieju: Janowski Ośrodek Kultury
Serdecznie dziękuję sponsorom za finansowe wsparcie sekcji szachowej.
Tekst i zdjęcia: Jan Swacha
W galerii zdjęć umieszczamy klasyfikację według zajętych miejsc.
Back to top