I Janowski Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Seniorów „Kolędujmy razem!” - Janowski Ośrodek Kultury

Dnia 30 stycznia b.r. pod patronatem Burmistrza Janowa Lubelskiego – Krzysztofa Kołtysia w JOK odbył się I Janowski Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Seniorów „Kolędujmy razem!”. Wydarzenie przygotowali pracownicy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej z Dyrektor Marzeną Rążewską na czele, we współpracy z Janowskim Ośrodkiem Kultury. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Ćwiek wraz z Burmistrzem Krzysztofem Kołtysiem uroczyście przywitali występujących oraz przybyłych gości, m.in. chwaląc naszych seniorów za aktywność. Następnie kolędy i pastorałki wykonali: zespół Klubu Seniora „Janowiacy”, Krystyna Łukasik, zespół wokalny „Metafonia” (Związek Emerytów i Rencistów), Małgorzata Skubik, zespół „Rytmy Rekreo” z Klubu Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl, Klub Seniora „Lędzianie”, duet Irena i Edward Olechowie, Klub Rekreacji Ruchowej „Vitalni”.

Jury w składzie: przewodnicząca – Barbara Nazarewicz oraz członkowie: siostra Tomasza Jaroszkiewicz i Edward Krzemiński, miało twardy orzech do zgryzienia. W końcu po burzliwych obradach usłyszeliśmy werdykt:

Zespoły:

I miejsce – zespół „Rytmy Rekreo” z Klubu Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl;

II miejsce – Klub Rekreacji Ruchowej „Vitalni”;

III miejsce – zespół wokalny „Metafonia” (Związek Emerytów i Rencistów)

Jury przyznało też wyróżnienia dla zespołu Klub Seniora „Janowiacy” i Klub Seniora „Lędzianie”.

Soliści:

I miejsce – duet Irena i Edward Olechowie;

II miejsce – Krystyna Łukasik

III miejsce – Małgorzata Skubik

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot

Back to top